Binnen SEOshop is het mogelijk om aan elk product extra gegevens velden (data velden) te koppelen. Op dit moment zijn dat 3.

Deze velden kun je gebruiken om producten extra te segmenteren. Of bijv. aan elke product iets te koppelen wat het in het thema gebruikt kan worden. Het aanzetten van de data velden gaat als volgt.

Stap 1: Datavelden aanzetten

Zet data velden aan. Ga naar Settings, dan activieer Custom template data. En klik op Save.

Stap 2: Datavelden invullen

Nu kun je bij elk product 3 velden invullen. Deze gegevens kunnen via API of in het thema worden gebruikt.